Allergi/Astma/KOL

VILL DU VARA MED I ETT VETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT?

På Näsets Läkargrupp arbetar vi med olika forskningsprojekt inom området astma/KOL

Är Du intresserad av att delta i någon av våra studier och vill veta mer så ring vår sjuksköterska Ann-Mari Ohrberg (tel. 040-45 62 74) .
Du kan också ringa till vår reception (tel. 040-45 62 72) och be att få bli uppringd. 

ALLERGI / ASTMA / KOL


På Näsets Läkargrupp utför vi allergiutredningar vid allergiska ögon- och näsbesvär, atopiska eksem samt födoämnesallergier.

Utredningen utförs med hjälp av pricktest (svar inom 20 min). Vid behov kompletteras med blodprover.

Vi gör även utredningar avseende astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med hjälp av lungfunktionsundersökningar (spirometri). Vi utför också mer specialiserade undersökningar såsom kväveoxidmätning (FeNO) och olika provokationstester.

Vi erbjuder nu även rökslutarstöd (motiverande samtal).

Om du har frågor kring inhalationshjälpmedel till barn och vuxna hjälper vi dig gärna.

  • Ansvariga sjuksköterskor är: Ann-Mari Ohrberg, Christine Celander och Camilla von Gertten
  • Ansvariga läkare: Kerstin Romberg, Christina Svegerud Gyllvin

I vårt astma/KOL-team ingår även fysioterapeuter.

Tidsbokad mottagning på Falsterbovägen 79 B till astmasköterska/rökslut
 tel. 040-45 62 74

Måndag  08.00 – 18.30
Tisdag     08.00 – 17.00
Torsdag  08.00 – 17.00