Barnhälsovård – Skanör

BVC Näsets Läkargrupp i Skanör

På grund av Coronavirusets utbrott och för att minska smittspridning håller vi nu BVC-mottagningen i Skanör stängd. BVC-sköterskan Kristina Nilsson erbjuder fortsatt hembesök för dem som har svårt att ta sig till Familjernas Hus i Höllviken. Du når Kristina på tel. 040-45 92 35.

Familjernas Hus i Höllviken (Kungstorpsvägen 10C) har barnmorska/mödravård, öppen förskola, kurator och BVC. Familjernas Hus är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn. Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande.

  • Syftet är att utifrån barnkonventionen, den gemensamma värdegrunden, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, erbjuda en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där arbetet genomsyras av barnets perspektiv, där barnets och familjens bästa sätts i centrum.
  • Verksamhetens mål ska utgå från hela familjens livssituation och främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

_______________________________________________________________________

 

Bra länkar om barnhälsovård

BVC-psykologer 1177.se
Trafikverket http://Trafikverket.se
Giftinformation         https://giftinformation.se/
Livsmedelsverket slv.se
Amningshjälp amningshjälpen.se
Konsumentverket konsumentverket.se
Folkhälsomyndigheten         folkhalsomyndigheten.se
Socialstyrelsen socialstyrelsen.se
Barnvacciner www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/