Barnhälsovård – Skanör

BVC Näsets Läkargrupp i Skanör

Nu finns BVC-sköterskan Kristina Nilsson i Skanör på onsdagar. På förmiddagen gör hon hembesök och på eftermiddagen mellan kl. 13 och 16 har hon tidsbeställd mottagning.
Du når Kristina på tel. 040-45 92 35.

Övriga dagar finns Kristina och hennes kollegor på Familjernas Hus i Höllviken (Kungstorpsvägen 10C).

Familjernas Hus i Höllviken har barnmorska/mödravård, öppen förskola, kurator och BVC. Familjernas Hus är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn. Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande.

  • Syftet är att utifrån barnkonventionen, den gemensamma värdegrunden, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, erbjuda en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där arbetet genomsyras av barnets perspektiv, där barnets och familjens bästa sätts i centrum.
  • Verksamhetens mål ska utgå från hela familjens livssituation och främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

_______________________________________________________________________

 

Bra länkar om barnhälsovård

BVC-psykologer 1177.se
Trafikverket http://Trafikverket.se
Giftinformation         https://giftinformation.se/
Livsmedelsverket slv.se
Amningshjälp amningshjälpen.se
Konsumentverket konsumentverket.se
Folkhälsomyndigheten         folkhalsomyndigheten.se
Socialstyrelsen socialstyrelsen.se
Barnvacciner www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/