Blodtryck

Blodtryckshörna på Omtankens Hus

Här är patienten välkommen att sitta ner i lugn och ro och kontrollera sitt blodtryck. Första gången bokas tid hos distriktssköterskan som visar hur egenmätningarna går till. Den ordinerande doktorn får blodtryckssvaret som sedan skrivs in i journalen.