Distriktsköterskemottagning – Höllviken

Hos våra distriktssköterskor kan du boka tid för att få hjälp med bl a:

 • Omläggningar (även Piccline)
 • Injektioner/infusioner
 • Kateter vård
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • Vissa vaccinationer (för våra listade patienter)
 • Utprovning och beställning av t ex inkontinenshjälpmedel
 • Sköterskebedömningar/rådgivning
 • 24 timmars blodtrycksmätning efter remiss från våra familjeläkare
 • Blodprovstagning med remiss
  mån-fre 07.30 – 12.00.

Öppen telefon
Du kan nå våra distriktssköterskor i Höllviken direkt på telefon 040 – 643 15 07.
Telefonen är öppen
Mån – Fre    kl. 09.00 – 09.30