Distriktsköterskemottagning – Skanör

Hos Maria vår distriktssköterska i Skanör kan du boka tid för att få hjälp med bl a:

 • Omläggningar (även Piccline)
 • Injektioner/infusioner
 • Katetervård
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • Vissa vaccinationer (för våra listade patienter)
 • Utprovning och beställning av t ex inkontinenshjälpmedel
 • Sköterskebedömningar/rådgivning
 • 24 timmars blodtrycksmätning efter remiss från våra familjeläkare
 • Blodprovstagning med remiss
  mån-fre 07.30 – 08.00

Maria kan du nå direkt under hennes telefontid mån – fre kl. 09.00 – 09.30. 

Telefon    040 – 45 92 32