Distriktsköterskemottagning – Skanör

Hos våra distriktssköterskor kan du boka tid för att få hjälp med bl a:

 • Omläggningar (även Piccline)
 • Injektioner/infusioner
 • Katetervård
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • Vissa vaccinationer (för våra listade patienter)
 • Utprovning och beställning av t ex inkontinenshjälpmedel
 • Sköterskebedömningar/rådgivning
 • 24 timmars blodtrycksmätning efter remiss från våra familjeläkare
 • Blodprovstagning med remiss
  mån-fre 07.30 – 08.00

Vi har även astmasköterska och diabetessköterska på våra mottagningar.

Bokning av tider

040-45 92 30    08:00 – 16:30