Rökavvänjning

Funderar du på att bli kvitt Ditt tobaksberoende?

Låt mig hjälpa till!

Välkommen att boka tid för ett första motiverande samtal. Därefter kommer vi tillsammans fram till hur tobaksavvänjningen ska läggas upp. Än så länge pågår ingen tobaksavvänjning i grupp, endast enskilda samtal. Jag rekommenderar att du köper häftet “Fimpa dig fri” (finns att köpa i receptionen för 50 kr).

Det är aldrig försent att sluta missbruka tobak!

“Om vi inte hjälper våra patienter sluta röka/snusa – så hjälper vi dem att fortsätta”.
Väl mött!

Leg Sjuksköterska Christine Celander
Tel:   040-6431553

Besöken hos sköterskan är avgiftsfria.