Vaccination

VACCINATIONMOTTAGNINGENS ÖPPETTIDER
Öppet alla Onsdagar
kl 13-15 
Påfyllnadsvaccin samt TBE vaccination
kl 15-17  Rådgivning/resevaccin och även annan vaccinering

Vår vaccinationsmottagning är infektionsfri och besökande blir inslussade på mottagningen efter hand.

Vi finns på Falsterbovägen 79 B.

 

SÄSONGSINFLUENSA – VACCINATION 2019-20
Årets influensavaccin skyddar mot 4 olika virusstammar.

Vaccinet rekommenderas till personer från 65 års ålder och uppåt, till gravida från v.16 samt till riskgrupper (t ex personer med hjärtsjukdom, diabetes, KOL, astma).

De flesta vacciner mot influensa är framställda ur hönsägg. Rådgör alltid med en läkare innan du vaccinerar dig om du är allergisk mot hönsägg eller kyckling. Det finns inget helt äggfritt influensavaccin, men äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för att få en allergisk reaktion är liten.

Efter vaccineringen Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fått sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Du kan få feber, huvudvärk och ont i musklerna. Barn kan också få sämre aptit och löst bajs. Besvären brukar gå över inom en eller ett par dagar.

Vaccination mot influensa är gratis för Dig som är över 65 år, gravid eller tillhör riskgrupp. För övriga personer är avgiften 140 kronor.

Om Du har missat våra drop-in-tider så kan Du få influensavaccin i samband med bokat läkar- eller sköterskebesök. Du kan också komma förbi någon av våra mottagningar så hjälper vi Dig i mån av tid.

Tänk på att klä Dig vaccinationsvänligt!

 

INFORMATION OM TBE
TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan, hjärnhinnorna eller på båda ställena. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar, men upp till en tredjedel får hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation med bestående men.

Viruset finns främst i Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala läns kusttrakter och de centrala och östra delarna av Mälarregionen men den senaste tioårsperioden har allt fler människor smittats och det geografiska utbredningsområdet för TBE-virus har ökat. Som exempel kan nämnas områden runt Vänern och Vättern, Göteborgstrakten och områden i östra Skåne. 

Områden med smittorisk i Skåne (enligt Smittskydd Skåne):

  • Nordöstra Skåne: Området från Ryssberget i öster till Hässleholm i väster och norr om Kristianstad och söder om Broby-Sibbhult.
  • Östra Skåne: Skogarna strax norr om Åhus.
  • Sydöstra Skåne: Området mellan Löderups strandbad och Mälarhusen. Sandhammaren och Hagestads naturreservat. Skogarna runt St Olof.
  • Mellersta Skåne: Skogarna strax öster om och sydost om Höör.
  • Västra Skåne: Järavallens strövområde.

TBE-vaccin rekommenderas till:

  • fast boende och sommarboende samt personer som vistas mycket i skog och mark i områden med smittorisk.
  • resenärer som kommer att vistas i skog och mark på Åland, Baltikum eller i särskilda riskområden i Centraleuropa eller Östeuropa.

___________________________________________________________________________

ORDINARIE VACCINATIONSMOTTAGNING PÅ FALSTERBOVÄGEN – ONSDAGAR

Vi utför de vaccinationerna som behövs hemma och inför utlandsresor. (Se öppettider ovan.)

Prislista-Vaccinationsmottagning uppdat 2020-02-11

Inför vaccinationsrådgivning ber vi dig att fylla i detta  frågeformulär.

Frågeformuläret lämnas in till oss på mottagningen. Är du vaccinerad hos oss tidigare och behöver påfyllnadsdos ska endast namn och personnummer fyllas i.

Viktigt att du tar med ditt gula kort / vaccinationskort.

Välkommen!

Eva Ödén-Silver (Allmänläkare), Kristian Riesbeck  (infektionsläkare),  Annika Kjellker, Katarina Hansen (leg sjuksköterskor) med ansvar för vaccinationer.

Vi finns på Falsterbovägen 79 B i Höllviken.