Videosamtal

Digital vård i din mobil!

Under sommarmånaderna kommer vi att ha begränsad möjlighet att erbjuda läkarkontakt via videosamtal. 

Så här gör du 

  1. Börja med att ladda ner appen Video Care (App Store, Play Store) så är du redo när du behöver vård online. Du behöver kunna legitimera Dig via Bank-ID vid inledningen av videosamtalet.
  2. Klicka här för att se instruktioner inför Ditt första videosamtal

 

Att tänka på
Du kan boka ett videosamtal för alla typer av medicinska besvär. Läkare/Psykolog gör sedan
en individuell bedömning baserad på dina symtom och den information som framkommer under
vårdmötet.

För att få hjälp med Receptförnyelser så hänvisar vi till 1177.se

Vi kan skriva remiss för laboratorieprover och till akutmottagningar, men vi skriver inte ut intyg via
vårdbesök online.

För att söka vård genom videosamtal måste du vara 16 år.

Vårdnadshavare som önskar boka videosamtal för sitt barns räkning (under 16 år) måste logga in med sitt eget personnummer och Bank-ID.

 

Kostnad
Att söka vård genom videosamtal är hos oss gratis för barn/ungdomar under 20 år, för dig som är
över 85 år och för dig med frikort. För övriga patienter kostar vård genom ett videosamtal enligt
ordinarie besökstaxa:

  • Läkare 200 kr/videosamtal
  • Psykolog 200 kr/videosamtal

Du kommer att få en faktura på posten inom ett par dagar.