Om Näsets Läkargrupp

Näsets Läkargrupp startades 1994 av en grupp entusiastiska läkare och sjukgymnaster. Vi är en hälsovalsenhet som arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Vi finns på Falsterbovägen 79 B  (Specialmottagning) och Kungstorpsgränden 1 (Omtankens Hus) i Höllviken samt på Bäckatorget 7 i Skanör.

I våra lokaler finns familjeläkare, endokrinolog, distriktssköterskor, barnsjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, kurator,  arbetsterapeut, dietist, apotekare och administrativ personal.

Våra läkare besöker regelbundet äldreboendena i Höllviken och Skanör. Här gör vi bl a regelbundna genomgångar av patienternas mediciner tillsammans med apotekare.

Om du har svårigheter att ta dig till oss kan vi efter överenskommelse göra hembesök.

Våra läkare ansvarar för skolhälsovården i Höllviken och Skanör.

Vi hjälper dig med den sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser och utrustning.

Är du osäker på vart du skall vända dig så ring oss gärna för rådgivning. Vi har nära samarbete med distriktssköterskorna i kommunen och kan hjälpa dig vidare när du behöver komma i kontakt med andra vårdinstanser.

Vi arbetar aktivt för att minska eventuell miljöpåverkan genererad av vår verksamhet.

MILJÖPOLICY version 2017