Länkar

Här har vi samlat ihop länkar som vi tycker är viktiga.

Antibiotika eller inte http://www.antibiotikaellerinte.se/
Apoteket http://www.apoteket.se
Arbetsmiljö och rehabilitering              https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsanpassning-och-rehabilitering/
Barn och föräldrar 1177 http://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/
BRIS – barnens rätt i samhället http://www.bris.se
Egenvårdsguiden 1177 http://www.sjukvardsradgivningen.se/Innehall.asp?CategoryID=8813
FASS http://www.fass.se
Försäkringskassan http://www.forsakringskassan.se/ 
Giftinformation http://www.giftinformation.se/
Mina vårdkontakter https://www.minavardkontakter.se
Livsmedelsverket http://www.livsmedelsverket.se/
Vaccinationsguiden http://www.vaccinationsguiden.se
Region Skåne http://www.skane.se
Rädda barnen http://www.raddabarnen.se
Sjukvårdsrådgivningen                        http://www.1177.se/  
Trelleborgs lasarett

https://vard.skane.se/lasarettet-trelleborg

SUS https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/
Ungdomsmottagning http://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/
Vårdgaranti Region Skåne https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier/
Väntertider i vården http://www.vantetider.se/