REHABKOORDINATOR

Vad gör en Rehabkoordinator?

Vid längre tids sjukdom och rehabilitering erbjuds rehabsamordning för samverkan kring rehabplanering. Rehabkoordinatorn kan stödja dig i frågor kring sjukskrivning, rehabilitering samt intyg.
Rehabkoordinatorn samarbetar med läkare och övriga vårdgivare samt kan vara behjälplig i kontakten med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.

Rehabkoordinator
Karin Vengelin

Telefon: 040–643 15 18
Tillgänglig på Näsets Läkargrupp tisdagar och onsdagar.