Här har vi samlat externa länkar som kan vara till hjälp för er.

LÄNKAR

 

Antibiotika eller inte https://www.antibiotikaellerinte.se/
Apoteket https://www.apoteket.se
Arbetsmiljö och rehabilitering              https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsanpassning-och-rehabilitering/
Barn och föräldrar 1177 https://www.1177.se/Tema/Barn-och-foraldrar/
BRIS – barnens rätt i samhället https://www.bris.se
Egenvårdsguiden 1177 https://www.sjukvardsradgivningen.se/Innehall.asp?CategoryID=8813
FASS https://www.fass.se
Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se
Försäkringskassan https://www.forsakringskassan.se
Giftinformation https://www.giftinformation.se/
Inspektion för vård och omsorg https://ivo.se/
Mina vårdkontakter https://www.minavardkontakter.se
Läkemedelsverket https://www.lakemedelsverket.se
Livsmedelsverket https://www.livsmedelsverket.se/
Vaccinationsguiden https://www.vaccinationsguiden.se
Region Skåne https://www.skane.se
Rädda barnen https://www.raddabarnen.se
Sjukvårdsrådgivningen https://www.1177.se
Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/
Trelleborgs Lasarett https://vard.skane.se/lasarettet-trelleborg
SUS https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/
Ungdomsmottagning https://www.umo.se/Ungdomsmottagningar/
Vårdgaranti Region Skåne https://www.1177.se/Skane/Regler-och-rattigheter/Vardgarantier/
Väntertider i vården https://www.vantetider.se/
Vänligen kontakta oss om ni har några funderingar.