RÖKAVVÄNJNING

Välkommen att boka tid för ett första motiverande samtal. Därefter kommer vi tillsammans fram till hur tobaksavvänjningen ska läggas upp. Än så länge pågår ingen tobaksavvänjning i grupp, endast enskilda samtal. Jag rekommenderar att du köper häftet “Fimpa dig fri” (finns att köpa i receptionen för 50 kr)

DET ÄR ALDRIG FÖRSENT ATT SLUTA MISSBRUKA TOBAK!
“Om vi inte hjälper våra patienter sluta röka/snusa – så hjälper vi dem att fortsätta”.
Väl mött!Leg Sjuksköterska Christine Celander
Tel: 040–643 15 53 Besöken hos sköterskan är avgiftsfria.