ALLERGI/ASTMA/KOL

På Näsets Läkargrupp utför vi allergiutredningar vid allergiska ögon- och näsbesvär, atopiska eksem samt födoämnesallergier.

Utredningen utförs med hjälp av pricktest (svar inom 20 min). Vid behov kompletteras med blodprover.

Vi gör även utredningar avseende astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) med hjälp av lungfunktionsundersökningar (spirometri). Vi utför också mer specialiserade undersökningar såsom kväveoxidmätning (FeNO) och olika provokationstester.

Vi erbjuder nu även rökslutarstöd (motiverande samtal).

Om du har frågor kring inhalationshjälpmedel till barn och vuxna hjälper vi dig gärna.

Ansvariga sjuksköterskor är:
  • Ann-Mari Ohrberg
  • Christine Celander
  • Camilla von Gertten
  • Cecilia Birger
  • Ann-Katrin Cedergren
Ansvariga läkare är:
  • Kerstin Romberg
  • Christina Svegerud Gyllvin
  • Henning Stenberg

I vårt astma/KOL-team ingår även fysioterapeuter.

Vår mottagning finns på Falsterbovägen 79 B. Endast tidbokning.
Astma/KOL -sköterskorna nås via växelnumret: 040- 45 96 50