HJÄRTSVIKT

Hjärtsviktsmottagningen erbjuder omhändertagande av hjärtsviktspatienter i öppenvård. Vår hjärtsköterska Annika tar emot dig efter remiss från våra läkare. Vi vill ge dig kunskap om din sjukdom och lär dig känna igen försämringstecken. I samråd med läkare hjälper vi dig även med :

  • rådgivning
  • provtagning
  • EKG
  • blodtryckskontroller
  • medicinjustering

Besöket är kostnadsfritt.
live

Hjärtligt välkommen!