FYSIOTERAPEUT

Till oss fysioterapeuter på Näsets Läkargrupp är Du välkommen att söka när du har ont i muskler, skelett, leder eller behöver komma igång efter en operation eller skada. Tillsammans har vi stor erfarenhet av rehabilitering. Vi behandlar också neurologiska åkommor.

  • Undervisar i Medicinsk Yoga
  • Balansgruppträning
 • Bassängträning
 • Gruppträning för KOL-patienter
 • Akupunkturbehandling
 • Stötvågsbehandling
 • Behandlar barn med skallasymmetri och torticollis
 • Behandlar axlar enligt Axelinakonceptet

Fysioterapeuternas telefonväxel: 040-45 96 40

Vi som arbetar här är:
Linnéa Andersson
Fredrik Engarås
Catharina Lindholm
Anna-Lena Ramström
Anna-Lena Sjövall
Erik Lundell
Fanny Ternerot
Åsa Werntoft
Katrin Åstrand

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Vi har avtal med Region Skåne och deras taxa gäller.
Besöksavgiften är 200 kr för patienter från 18 år och uppåt. Högkostnadskort och frikort gäller.

Vem skall jag kontakta?

Linnéa Andersson har varit fysioterapeut sedan 2012 då hon tog examen vid Lunds universitet.
Hon har sedan dess vidareutbildat sig inom ortopedisk medicin med fördjupning i Mulliganteknik och McKenzie delkurs A och B. Hon har även en vidareutbildning inom Astma/KOL samt akupunkturutbildning.

Fredrik Engarås tog sin fysioterapiexamen 2016 vid Lunds universitet.
Han vidareutbildar sig kontinuerligt och har gått McKenzie (MDT) delkurs A och B och Idrottsmedicin steg 1. Fredrik har också utbildning i Basal Kroppskännedom (BK) delkurs A samt Triggerpunktsbehandling och akupunkturbehandling.

Catharina Lindholm har arbetat som fysioterapeut sedan examen vid Lunds universitet 1997.
Hon har förutom grundutbildningen också examen i Internationell Ortopedisk Medicin  (OMI). Under större delen av sitt yrkesliv har hon arbetat inom primärvården och har under de senaste åren vidareutbildat sig till yogalärare och yogaterapeut i MediYoga och Yinyoga. Hon har också akupunkturutbildning.

Anna-Lena Ramström har varit verksam som fysioterapeut sedan 1995 då hon tog sin grundexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Hon har sedan dess kontinuerligt vidareutbildat sig och har examen i McKenzie (MDT) och Internationell Ortopedisk Medicin (OMI). Hon är utbildad i injektionsteknik och ger kortisoninjektioner i axel, höft och knä. Hon är också akupunkturutbildad .
Förutom att arbeta i primärvården har Anna-Lena haft uppdrag som styrelseordförande i Svenska McKenzieinstitutet samt hållit i introduktionsföreläsningar i McKenzie på fysioterapiutbildningen vid Lunds universitet.

Anna-Lena Sjövall tog sin fysioterapeutexamen vid Lunds universitet 1997.
Hon har förutom examen i McKenzie (MDT) också högre examen i Internationell Ortopedisk Medicin (OMI). Hon har också specialkunskaper i graviditetsrelaterade besvär med examen i Mamma Mage. Anna-Lena är utbildad i injektionsteknik och ger kortisoninjektioner i axel, höft och knä. Håller i Artrosskolans utbildning samt har akupunkturutbildning.

Erik Lundell tog sin fysioterapiexamen 2020 vid Lunds Universitet.
Han vidareutbildar sig kontinuerligt och har gått kurser i Dry Needling (IMS), triggerpunktsbehandling, Basal Kroppskännedom samt håller även på att utbilda sig inom Internationell Ortopedisk Medicin (OMI). Erik har stort intresse i träning och har 20 års erfarenhet av olika former av funktionell träning såsom kettlebell, clubbell, styrkelyft och tyngdlyftning.

Fanny Ternerot har varit legitimerad fysioterapeut sedan 2009 då hon tog sin examen vid Linköpings universitet.
Hon har arbetat inom primärvården sedan dess och har gått McKenzie (MDT) delkurs A och B samt Funktionell Manuell Terapi (FMT) . Fanny har också vidareutbildning inom Astma/KOL och akupunkturutbildning.

Åsa Werntoft tog sin examen 1998 i Tyskland, Hannover.
Hon har vidareutbildat sig och har examen i Internationell Ortopedisk Medicin (OMI) samt Snap-manipulation, Funktionell Manuell Terapi (FMT) och Nervmobilisering. Åsa har också en vidareutbildning i Astma/KOL samt utbildning i akupunktur.

Katrin Åstrand tog sin grundexamen vid Lunds universitet 1987.
Hon har examen i Internationell Ortopedisk Medicin (OMI) samt har utbildat sig i Svensk Idrottsmedicin steg 1 och 2. Katrin har också akupunkturutbildning.

Fysioterapimottagningar i Höllviken

Vi finns både på Omtankens Hus (Kungstorpsgränden 1) samt på Specialmottagningen på Falsterbovägen 79 B i Höllviken. OBS! Endast tidsbeställd mottagning.

När du ska träffa fysioterapeut

 • Anmäl dig i receptionen och sitt sedan ner i vårt väntrum.
 • Uteblivet besök som inte avbokats senast 24 timmar före avtalad tid, debiteras med dubbel avgift. Frikort gäller då inte.