HÄLSOKONTROLL

HÄLSOKONTROLL FÖR FÖRETAG, STORA SOM SMÅ

Ett friskt företag är ett lönsamt företag! En investering i medarbetarnas hälsa lägger grunden för en välmående arbetsplats. Satsa på dina medarbetare genom att erbjuda dem en hälsoundersökning.

HÄLSOKONTROLL FÖR DIG SOM PRIVATPERSON

Hur man mår är något som förändras och något man kan påverka. Att genomgå en hälsokontroll innebär inga garantier för morgondagen, men den ger en fingervisning om det aktuella hälsoläget och vad som skulle kunna förändras och hur.

Hälsokontrollen vi erbjuder omfattar en rad olika undersökningar och prover samt besök hos både sjuksköterska och läkare.

  • Ett första besök hos sjuksköterska för provtagning (blodvärde, blodsocker, leverprover, njurfunktion, blodfetter och urinprov)  och undersökning (vilo-EKG, blodtryck och uträkning av BMI).
  • Ett andra besök hos läkare för medicinsk undersökning, genomgång av provresultat och hälsosamtal med råd samt eventuellt behov av uppföljning.
  • Den undersökte erhåller en individuell rapport på provsvar, undersökningsfynd och råd.
  • Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten införs i den enskildes patientjournal.
  • För bokning av tid och eventuella frågor kontakta oss på 040-45 96 50

 

Totalpris för prover och undersökning 2 250kr.

Utöver detta kan du alltid rådgöra med sköterskan om du önskar göra ev. tillägg av andra prover el undersökningar som t ex spirometri, sköldkörtelprov el prostataprov.

Varmt välkomna!

Eva Ödén-Silver, Leg läkare
Kristian Riesbeck, Leg läkare
Malin Holmberg, Leg sjuksköterska
Eva Fredriksson, Undersköterska