DISTRIKTSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra distriktssköterskor har mottagning både i Skanör och i Höllviken. Du kan boka tid hos någon av dem för att få hjälp med bland annat:

  • Omläggningar (även Piccline)
  • Injektioner/infusioner
  • Katetervård
  • Stygnborttagning
  • Blodtryckskontroller
  • Vissa vaccinationer (för våra listade patienter)
  • Utprovning och beställning av t ex inkontinenshjälpmedel
  • Sköterskebedömningar/rådgivning

Öppen telefon till distriktssköterska:

Skanör: mån – fre kl. 09.00 – 09.30 på telefon 040-45 92 32

Höllviken: mån – fre kl. 09.00 – 09.30  på telefon 040-643 15 07