DISTRIKTSKÖTERSKEMOTTAGNING

Våra distriktssköterskor har mottagning både i Skanör och i Höllviken. Du kan boka tid hos någon av dem för att få hjälp med bland annat:

 • Omläggningar (även Piccline)
 • Injektioner/infusioner
 • Katetervård
 • Stygnborttagning
 • Blodtryckskontroller
 • Vissa vaccinationer (för våra listade patienter)
 • Utprovning och beställning av t ex inkontinenshjälpmedel
 • Sköterskebedömningar/rådgivning
 • 24 timmars blodtrycksmätning efter remiss från våra familjeläkare
 • Blodprovstagning med remiss
  • Höllviken – mån-fre 07.30 – 12.00
  • Skanör – mån-fre 07.30 – 08.00

Vi har även astmasköterska och diabetessköterska på våra mottagningar.

Boka tid: mån-fre 08:00 – 19:00

Öppen telefon till distriktssköterska:

Skanör: mån – fre kl. 09.00 – 09.30 på telefon 040-45 92 32

Höllviken: mån – fre kl. 09.00 – 09.30  på telefon 040-643 15 07