Barnhälsovård – Höllviken

Välkommen till BVC Näsets Läkargrupp i Höllviken!

NYHET!

Måndagen den 14/1 – 2019 öppnar vår nya BVC-mottagning på Familjernas Hus i Höllviken.

Familjernas Hus i Höllviken kommer att inhysa barnmorska/mödravård, öppen förskola, kurator och BVC. Detta innebär att vi då inte kommer att ha någon BVC-mottagning alls på Näsets Läkargrupps enheter.

Familjernas Hus är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn. Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande.

  • Syftet är att utifrån barnkonventionen, den gemensamma värdegrunden, hälsofrämjande och förebyggande perspektiv, erbjuda en mötesplats med tillgång till ett samlat och lättillgängligt stöd av god kvalitet från samhällets olika aktörer, där arbetet genomsyras av barnets perspektiv, där barnets och familjens bästa sätts i centrum.
  • Verksamhetens mål ska utgå från hela familjens livssituation och främja en god hälsa hos barn och föräldrar.

_______________________________________________________________________

BVC Näsets Läkargrupp som från 14/1 , 2019 finns på Familjernas Hus i Höllviken är en privat Barnavårdcentral som har avtal med Region Skåne att bedriva barnhälsovård. Vi tar emot barn i åldrarna 0 – 6 år  och besöken är kostnadsfria.

Vi som arbetar här är barnsjuksköterskor, distriktssköterskor och allmänläkare med lång erfarenhet.

Sjuksköterskor:
Lena Klippberg
Katarina Hansen
Catharina Keifer

Läkare:
Gunnar Forssell
Kerstin Romberg

BVC finns från 14/1, 2019 på Familjernas Hus i Höllviken
Adress: Kungstorpsvägen 10c (andra våningen) Toppengallerian.
Tel. 040 – 45 96 42

Öppettider:
Måndag – Torsdag    kl. 08.00 –  16.00
Fredag                         kl. 08.00 -15.00

Öppen mottagning onsdagar mellan kl. 13.00 – 14.30.

Avbokning sker på BVC sjuksköterskans telefonsvarare.

Vårt mål är att göra det enklare för er som föräldrar att ge ert/era barn den bästa starten i livet. Detta gör vi genom att följa ert/era barns hälsa och utveckling på ett tryggt och säkert sätt.

Vi erbjuder:

SJUKA BARN!
Infekterade och friska barn ska inte dela samma väntrum. Kom därför inte till BVC när ditt barn är sjukt, men ring oss gärna för rådgivning. Ni kan även kontakta den vårdcentral där ditt barn är listat eller ringa 1177.
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning SUS i Malmö har öppet dygnet runt.

VID AKUTA TILLSTÅND RING 112.

 

Hjärtligt välkomna till oss!

Bra länkar om barnhälsovård

BVC-psykologer 1177.se
Trafikverket http://Trafikverket.se
Giftinformation         https://giftinformation.se/
Livsmedelsverket slv.se
Amningshjälp amningshjälpen.se
Konsumentverket konsumentverket.se
Folkhälsomyndigheten         folkhalsomyndigheten.se
Socialstyrelsen socialstyrelsen.se
Barnvacciner www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/