Rehabkoordinator

Vad gör en Rehabkoordinator?

Vid längre tids sjukdom och rehabilitering erbjuds rehabsamordning för samverkan kring rehabplanering. Rehabkoordinatorn kan stödja dig i frågor kring sjukskrivning, rehabilitering samt intyg. 
Rehabkoordinatorn samarbetar med läkare och övriga vårdgivare samt kan vara behjälplig i kontakten med arbetsgivare, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten. 

Rehabkoordinator, NLG
Chris Dorén